bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: ZARZĄDZENIE NR WG.0050.61.2019 WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzatargowym, stanowiących mienie Gminy Sitkówka-Nowiny

Ta wiadomość nie była zmieniana