bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.04.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

2018

L.p. Data podjęcia zarządzenia Nr zarządzenia Treść zarządzenia
1. 08.01.2018 WG.ZFŚS.0050.1.2018 W sprawie: zatwierdzenia rocznego preliminarza dochodów i wydatków ZFŚS w UG Sitkówka-Nowiny
2. 10.01.2018 RSO.0050.2.2018 W sprawie:powołania komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny
3. 10.01.2018 WG.0050.3.2018 W sprawie: wprowadzenia regulaminu zarządzania ryzykiem w UG Sitkówka-Nowiny
4. 18.01.2018 WG-PLF.0050.04.18 W sprawie: ustalenia planu finansowego UG w Sitkówce-Nowinach na 2018 rok
5. 18.01.2018 WG-PLF.0050.05.18 W sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka-Nowiny
6. 23.01.2018 WG.0050.6.2018 W sprawie: wsparcia pobytu działań wojsk sojuszniczych na terytorium kraju gospodarza HOST NATION SUPPORT-HNS
7. 29.01.2018 WG-PLF.0050.7.W.18 W sprawie:wprowadzenia zmian w planie finansowym UG w Sitkówce-Nowinach na 2018 rok
8. 29.01.2018 WG-PLF.0050.7.18  W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
9. 30.01.2018 WG.0050.8.2018 W sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2018r.
10. 31.01.2018 WG.0050.9.2018 W sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny na rok szkolny 2018-2019
11. 31.01.2018  WG.0050.10.2018 W sprawie: ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2018 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń grypą” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert
12. 31.01.2018 WG.0050.11.2018 W sprawie: ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2018 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń meningokowych” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert
13. 31.01.2018  WG.0050.12.2018 W sprawie: ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2018 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja ospy wietrznej” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert
14. 31.01.2018  WG.0050.13.2018 W sprawie: zmiany zarządzenia NR.WG.0050.86.2017 z dn.23.08.2017r w spr. powołania Gminnego zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
15. 05.02.2018 RSO.0050.14.2018 W sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży
16. 05.02.2018 WG.0050.15.2018 W sprawie: wyznaczenia koordynatora Programu „Karta Seniora Gminy Sitkówka-Nowiny”
17. 05.02.2018 WG.0050.16.2018 W sprawie: określenia sposobu wykonania Uchwały Nr XXXVII/488/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dn.28.12.2017 r. w spr. przyjęcia Programu „Karta Seniora Gminy Sitkówka-Nowiny”
18. 07.02.2018 WG.0050.17.2018 W sprawie: zmiany zarządzenia Nr WG.0050.30.2016 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dn.18.04.2016r. w spr. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Programów Alkoholowych w Gminie Sitkówka-Nowiny
19. 14.02.2018 WG-PLF.0050.18.W.18 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym UG w Sitkówce-nowinach na 2018 rok
20. 14.02.2018 WG-PLF.0050.18.18 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
21. 15.02.2018 WG.0050.19.2018 W sprawie: ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2018 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV)” dla dziewcząt z rocznika 2006
22. 15.02.2018  WG.0050.20.2018 W sprawie: ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2018 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV)” dla dziewcząt z rocznika 2005
23. 15.02.2018 RSO.0050.21.2018 W sprawie: ustalenia dni pracy i dni wolnych od pracy w roku 2018 w UG Sitkówka-Nowiny
24. 16.02.2018 WG-PLF.0050.22.18 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok
25. 16.02.2018 WG-PLF.0050.22.W.18  W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym UG w Sitkówce-Nowinach na 2018 rok
26. 22.02.2018 WG-PLF.0050.23.18 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej
27. 26.02.2018 WG-PLF.0050.24.W.18 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym UG w Sitkówce-Nowinach na 2018 rok
28. 26.02.2018 WG-PLF.0050.24.18 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok
29. 27.02.2018 WG.0050.25.2018 W sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2018 r.gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń grypą”
30. 27.02.2018 WG.0050.26.2018 W sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2018 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń meningokokowych”
31. 27.02.2018 WG.0050.27.2018 W sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2018 r.gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja ospy wietrznej”
32. 06.03.2018 WG-PLF.0050.28.W.18 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym UG w Sitkówce-Nowinach na 2018 rok
33. 06.03.2018 WG-PLF.0050.28.18 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok
34. 06.03.2018 WG.0050.29.2018 W sprawie;rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2018r.gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń brodawczakiem ludzkiem (HPV) dla dziewcząt z rocznika 2005.
35. 06.03.2018 WG.0050.30.2018 W sprawie;rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2018 r.gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń brodawczakiem ludzkiem (HPV) dla dziewcząt z rocznika 2006.
36. 14.03.2018  WG.0050.31.2018 W sprawie:przedłożenia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 r. oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań
20.03.2018 WG.0050.32.2018 W sprawie: zmiany zarządzenia Nr WG.0050.30.2016 Wójta Gminy Sitkówka- Nowiny z dnia 18 kwiatnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Sitkówka
26.03.2018 WG.0050.33.2018 W sprawie: powołania Gminnego Konkursu Organizacyjnego do przeprowadzenia etapu eliminacji gminnych VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „ Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy
26.03.2018 WG-PLF.0050.34.W.18 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym UG w Sitkówce-Nowinach na 2018 rok
26.03.2018 WG-PLF.0050.34.18 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej
28.03.2018 WG-PLF.0050.35.2018 W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny
06.04.2018 WG.0050.36.2018 W sprawie:przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 1999 i roczników starszych zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka- Nowiny
Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 09.04.2018
Podpisał: Sebastian Nowaczkiewicz
Dokument z dnia: 28.02.2018
Dokument oglądany razy: 410