bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Maj 2018 rok

16 maj

1. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok


2. Projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/463/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

3. Projekt uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji zmiany usytuowania przystanku komunikacyjnego położonego przy drodze powiatowej nr 0376T w miejscowości Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny

4. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały NR RG-XXXVIII/504/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Trzcianki


5. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały NR RG-XXXVIII/505/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Zgórsko


6. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXXVIII/506/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Zawada

7. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXXVIII/507/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Kowala Mała


8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sitkówka-Nowiny za 2017 r.

28 maj

1. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji w celu zbadania sytuacji finansowej budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy w okresie od 2015 do 2018 rokOpublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 11.06.2018
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 10.05.2018
Dokument oglądany razy: 445