bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.08.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Ogłoszenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przetargu ustnym nieograniczonym

06.12.2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przetargu ustnym nieograniczonym

Wykaz nieruchomości położonej na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, stanowiącej własność Gminy Sitkówka-Nowiny przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym oraz do wydzierżawienia i najmu w trybie bezprzetargowym

25.10.2018

Wykaz nieruchomości położonej na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, stanowiącej własność Gminy Sitkówka-Nowiny przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym oraz do wydzierżawienia i najmu w trybie bezprzetargowym

Decyzja Starosty Kieleckiego w sprawie ustalenia mienia gminy

09.10.2018

Decyzja Starosty Kieleckiego w sprawie ustalenia mienia gminy

Decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 26.09.2018 r. znak: GN-.I.6620.5.595.2018.DG.

03.10.2018

Decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 26.09.2018 r. znak: GN-.I.6620.5.595.2018.DG.

zarządzenia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, stanowiącej mienie Gminy Sitkówka-Nowiny

25.09.2018

Zarządzenia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, stanowiącej mienie Gminy Sitkówka-Nowiny

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny ogłasza przetargi pisemne ograniczone

20.09.2018

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny ogłasza przetargi pisemne ograniczone

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, stanowiących mienie Gminy Sitkówka-Nowiny

15.05.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, stanowiących mienie Gminy Sitkówka-Nowiny

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA 05. 04. 2018 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projektu zmiany nr 17 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

09.04.2018

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA 05. 04. 2018 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projektu zmiany nr 17 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan A+B+C" oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 17 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan A+B+C"

09.04.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 17 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan A+B+C"

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA 05. 04. 2018 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projektu zmiany nr 21 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

09.04.2018

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA 05. 04. 2018 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projektu zmiany nr 21 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan D" oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 21 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan D"

09.04.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 21 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan D"

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny nr WG 0050.9.2018

26.02.2018

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny na rok szkolny 2018/2019

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i komunikacji - Plan F".

12.02.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i komunikacji - Plan F".

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i komunikacji - Pla

12.02.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i komunikacji - Plan F".

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

08.01.2018

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiegoOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 08.08.2018
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 08.08.2018
Dokument oglądany razy: 92 739