bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.02.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

2019

L.P. Data podjęcia zarządzenia Nr Zarządzenia Treść zarządzenia
1. 02.01.2019 RSO.0050.01.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2019 r.
2. 02.01.2019 WG - PLF.0050.02.2019 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2019 rok
3. 02.01.2019 WG - PLF.0050.03.2019 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka-Nowiny na 2019 rok
4. 03.01.2019 RSO.0050.4.2019 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ds. nawiązywania współpracy, mediów i promocji Gminy Sitkówka-Nowiny
5. 04.01.2019 RSO.0050.05.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2019 r.
6. 07.01.2019 RSO.0050.6.2018 w sprawie zmiany  Zarządzenia Nr WG.RSO.0050.128.2017 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych w  Urzędzie
Gminy Sitkówka-Nowiny
7. 21.01.2019 RSO.005.7.2019 w sprawie zasad opracowywania raportu o stanie Gminy Sitkówka-Nowiny
8. 22.01.2019 RSO.005.8.2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w przedmiocie przeprowadzenia postępowania dotyczącego sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
9. 24.01.2019 RSO.005.9.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Nowinach
10. 25.01.2019 WG 0050.10.2019 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2019 roku
11. 25.01.2019 RSO 0050.11.2019 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Sitkówka – Nowiny na rok szkolny 2019/2020
12. 28.01.2019 WG-PLF.0050.12.19 w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
13. 28.01.2019 WG-PLF.0050.12.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2019 rok
14. 28.01.2019 WG-PLF.0050.12.Z.19 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
15. 01.02.2019 WG.0050.13.2019 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2019 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV)” dla dziewcząt z rocznika  2005, 2006, 2007 oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie.
16. 01.02.2019 WG.0050.14.2019 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2019 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń grypą” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie.
17. 01.02.2019 WG.0050.15.2019 ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2019r.
gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja ospy wietrznej” oraz powołania Komisji  Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
18. 01.02.2019 WG.0050.16.2019 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2019 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń meningokowych” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie.
19. 01.02.2019 RSO.0050.18.2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego po zakończeniu odbywania służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny

 Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 11.02.2019
Podpisał: Sebastian Nowaczkiewicz
Dokument z dnia: 04.01.2019
Dokument oglądany razy: 280