bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA 28.10.2020 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w projektu miejscowego planu za

29.10.2020

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA 28.10. 2020 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala Południe" obszar "B" oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 29.10.2020

Dokument oglądany razy: 14
« inne aktualności