bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.04.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Wybory


Wybory na Prezydenta RP


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 29/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 20 kwietnia 2020 r. obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2020 r.

INFORMACJE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH O DODATKOWYCH ZGŁOSZENIACH I LOSOWANIACH DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH  GMINIE SITKÓWKA-NOWINY
Z uwagi na panującą epidemię wirusa SARS-CoV-2 oraz obostrzeniami i rygorami sanitarnymi z tym związanymi, oraz w związku z ograniczeniami w przyjmowaniu korespondencji przez niektóre urzędy gmin, zgłoszenia kandydatów na członków komisji mogą zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres urzędu gminy (nowiny@nowiny.com.pl). Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Natomiast oryginały zgłoszeń należy przesłać do właściwego urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie dodatkowych zgłoszeń).

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach (pdf)

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach (word)

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach prezydenta rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.doc

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.doc

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. doc

Informacjao warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Kalendarz wyborczy


Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019


Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych z dn. 11.10.2019

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych z dn. 07.10.2019

Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 10 października 2019 r. o godz. 16:00

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych z dn. 26.09.2019

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
Miejsce: Sala konferencyjna Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
Termin: 24 września 2019 r. o godz. 15:00

POSTANOWIENIE NR 231/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 13 października 2019 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 16 września 2019 r. w celu powołania w gminie Sitkówka-Nowiny obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach I informuje o terminie losowania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny nr RSO.0050.92.2019 z dn. 27.08.2019  w sprawie: zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Uchwała KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 16 sierpnia 2019 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Załącznik do uchwały nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.pdf

Załącznik do uchwały nr 79.2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.doc

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 roku, o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Wybory ponowne do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny (okręg nr 7) zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 17 czerwca 2019 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny przeprowadzonych w dniu 16 czerwca 2019 r.

POSTANOWIENIE NR 184/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 4 w gminie Sitkówka-Nowiny

Szkolenie pełnych składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach ponownych do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny zarządzonych na dzień 16.06.2019 r. odbędzie się w środę (12.06.2019 r.) o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, Nowiny

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sitkówce-Nowinach z dnia 30 maja 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach ponownych do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019 r.

POSTANOWIENIE NR 118/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 w gminie Sitkówka-Nowiny

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 11 maja 2019 roku o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach ponownych do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019 r.:

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 11 maja 2019 roku o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sitkówce-Nowinach w wyborach do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019 r.:

Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 8 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w okręgu wyborczym nr 7

Kalendarz wyborczy

Komunikat Komisarza Wyborczego nr I w Kielcach z dn. 8 maja 2019 o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach ponownych do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019

Komunikat Komisarza Wyborczego nr I w Kielcach z dn. 9 maja 2019 o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych, komitetów wyborczych, które biorą udział w wyborach ponownych do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019


Wybory do Europarlamentu 2019


POSTANOWIENIE NR 167/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Sitkówka-Nowiny

Szkolenie pełnych składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Unii Europejskiej zarządzonych na dzień 26.05.2019 r. odbędzie się w czwartek (23.05.2019 r.) o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, Nowiny


Wybory Samorządowe 2018Wybory Parlamentarne 2015


Załącznik do postanowienia – Kalendarz wyborczy


ReferendumWybory Uzupełniające do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny


Załącznik do zarządzenia – kalendarz wyborczy


Wybory Prezydanta Rzeczpospolitej Polskiej 2015


Wniosek o udostępnienie spisu wyborców


Wybory Sołtysów 2015


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich oraz zebrania osiedlowego dla wyboru sołtysów, członków rad sołeckich oraz przewodniczącego Zarządu Osiedla Nowiny i członków Zarządu Osiedla Nowiny na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny


Wybory Samorzadowe 2014Wybory do Europarlamentu 2014
Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 24.04.2020
Podpisał: Sebastian Nowaczkiewicz
Dokument z dnia: 22.08.2018
Dokument oglądany razy: 17 000